Ajankohtaista Ekomuovilta

Ekomuovissa on otettu käyttöön whistleblowing-kanava – Kanava on myös sidosryhmiemme käytössä

Whistleblowing-kanava on otettu Ekomuovissa käyttöön viime lokakuussa. Kanava on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään vähentämään väärinkäytöksiin, sääntörikkomuksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyviä riskejä. Kanava on avattu myös yhtiön ulkopuolelle, ja se on kaikkien sidosryhmiemme käytössä.

Käytössämme oleva Webropol Whistleblower -kanava mahdollistaa kaksisuuntaisen anonyymin kommunikoinnin. Tapauksen edetessä ilmoittaja voi tarkentaa ja täydentää ilmoitustaan, ja hänelle voidaan esittää lisäkysymyksiä. Kaikki viestintä tapahtuu anonyymisti. Tapauskohtaisten tunnusten avulla ilmoittajalla on mahdollisuus seurata, miten käsittelyprosessi etenee. Ilmoitukset tulee aina tehdä vilpittömässä mielessä.

“On tärkeää, että jokainen meistä voi turvallisesti puuttua epäeettiseen toimintaan ja oikaisua vaativiin väärinkäytöksiin. Whistleblowing-kanava on tärkeä työkalu paitsi sisäisen myös asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneidemme luottamuksen säilyttämiseksi. Kiitos, että olet omalta osaltasi auttamassa meitä toimimaan hyvää liiketoimintatapaa edistävänä yhtiönä”, WEST Invest Groupin toimitusjohtaja Harto Viiala sanoo.

Lisätietoja
Harto Viiala, toimitusjohtaja, WEST Invest Group, p. 010 417 4110 tai 040 557 4502.

Mikä ja miksi whistleblower-kanava?
EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yritykset tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan tämän vuoden alusta. Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa.

Kanava on otettu käyttöön koko WEST Invest Group -konsernissa, johon Ekomuovi Oy kuuluu.

Linkki kanavalle löytyy verkkosivustomme Yritys-osiosta.

Kumppanitarina: Ekomuovi ja Pelicans

Ekomuovi on Pelicansin pitkäaikainen tukija, ja yhteistyötä on organisaatioiden kesken tehty jo usean vuoden ajan. Yhteistyötä ei ole siivittänyt pelkästään yhteinen intohimo jääkiekkoa kohtaan, vaan myös organisaatioiden yhteiset arvot.

Ekomuovi Oy:n toimitusjohtaja Tero Tupakka korostaa, että yhteistyö on ollut onnistunutta, sillä molemmat organisaatiot jakavat samanlaiset arvot, joita ovat ihmisten auttaminen, ympäristöystävällisyys ja luotettavuus. Molemmat organisaatiot ovat vastuullisia toimijoita, ja täten pyrkivät tekemään hyvää myös muille.

”Molemmat organisaatiot ovat ketteriä, muutoshaluisia ja läpinäkyviä toimijoita. Meille Ekomuovilla on tärkeää, että seisomme Pelicansin rinnalla paitsi jääkiekon puolesta myös tukemalla Pelicans-organisaatiota kokonaisuudessaan. Ennakkoluulojen muokkaaminen ja positiivisen mielikuvan luominen organisaatiosta on tärkeä osa myös Ekomuovia. Asetettujen arvojen mukaan pitää toimia vastuullisesti”, Tero Tupakka kertoo.

”Nopeasti huomattiin, että molemmat organisaatiot ovat myös armollisia työntekijöitään kohtaan ja jokaista organisaation jäsentä arvostetaan tasavertaisesti. Epäonnistumisia ei kavahdeta, vaan virheistä pyritään tekemään oppitunteja tulevaisuutta varten. Tärkeää on myös järkkymätön tuki, puolin ja toisin, sekä kumppanuussuhteen ylläpito”, Tero jatkaa.

Tero Tupakka_Kuva Kristian Nikula Pelicans
Harrastaminen on kallista, eikä kaikilla perheillä ole siihen varaa. Jos voimme edes jollain tavalla tukea päijäthämäläisiä perheitä, sen teemme", Tero sanoo. (Kuva: Kristian Nikula)

Pelicansin Joulukassi-projektissa mukana jo useamman vuoden ajan

Ekomuovi on aiempien vuosien tapaan tänäkin vuonna mukana Pelicansin Joulukassi-projektissa. Pelicans on koonnut runsaan joulukassin, joka sisältää mm. jouluruokia ja -herkkuja sekä kaksi ottelulippua Pelicansin peliin. Perheet valitaan ja kassit jaetaan MLL:n Hämeen piirin yhteistyökumppaneiden kautta.

”Ajat ovat vaikeita, mutta tärkeitä, lähellä sydäntä olevia asioita tuetaan silti. Erityisesti lasten ja nuorten tukeminen ja auttaminen ovat itselle sydämen asia, ja Ekomuovi pyrkii auttamaan siinä määrin, mitä pystyy. Moni lapsi ei pysty harrastamaan, sillä harrastaminen on kallista, eikä kaikilla perheillä ole siihen varaa. Jos voimme edes jollain tavalla tukea päijäthämäläisiä perheitä, niin sen teemme”, Tero sanoo.

”Tämä on pieni teko, jolla on todella suuri vaikutus. Olemme mukana projektissa siinä missä muutkin, ja tekemässä jonkun lapsen ja nuoren joulusta paremman”, Tero jatkaa.

Lue lisää Lahden Pelicansin sivuilta.

Artikkeli on alunperin julkaistu Pelicansin verkkosivustolla. Kuva: Kristian Nikula

Lujatalo hyötyi laajasta toimituskokonaisuudesta

Lujatalo tarjoaa perinteisen rakentamisen lisäksi myös laadukasta kokonais- sekä osaurakointia niin puhdasvesi- kuin jätevesipuolen vedenkäsittelylaitoksiin. Paroisten jätevedenpuhdistamolla Lujatalo toimii pääurakoitsijana puhdistamon laajennus- ja saneerausurakassa.  

Lipeäasema on osa laajennus- ja saneerausprojektia. Olemassa olevassa prosessissa on oma jäteveden pH säätöprosessinsa, mutta lipeä tulee jatkossa toimimaan laitoksen varajärjestelmänä pH-säätöä varten ja näin takaamaan jätevedenpuhdistus prosessin häiriöttömän toiminnan.

– Ekomuovi oli minulle tuttu aiempien kontaktien kautta. Olen aiemmin mieltänyt Ekomuovin enemmän vedenkäsittelypuolen toimijaksi, ja tämän projektin myötä yllättynyt, että pystyvät toteuttamaan tällaisiakin kokonaisuuksia, Tuotantojohtaja Jari Kulmala Lujatalolta kertoo.

Projektin tarjouspyyntövaiheessa loppuasiakkaan reunaehdot määrittivät projektin toteutusta.

Tarjouspyyntö sisälsi mm. laitteistojen teknisiä erittelyitä, säiliön materiaalivaatimukset sekä säiliön pääpiirrokset mittoineen.

– Saatujen tarjousten perusteella Ekomuovi pystyi tarjoamaan laajimman kokonaisuuden. Neuvotteluvaiheessa Ekomuovin puolesta löytyi sopivasti joustavuutta ja laitteet pystyttiin sovittamaan tilaajan antamiin reunaehtoihin, projektipäällikkö Kimmo Mantila Lujatalolta kertoo.

Lipeän annosteluasema koostuu lipeävarastosta ja annostelupumpputilasta. Ekomuovi teki saatujen teknisen dokumentaation perusteella toteutussuunnitelmat.

– Ekomuovin suunnittelija teki asemasta 3D-piirrokset, mikä helpotti muiden elementtien suunnittelua. Esimerkiksi rajalliseen tilaan saatiin tilattua juuri oikeankokoinen sähkökaappi, Kimmo Mantila kertoo.

– Suunnitteluvaiheessa oli ennakoitua enemmän läpikäytävää ja muutoksia, mistä johtuen se vei alkuperäistä aikataulua enemmän aikaa, Kimmo jatkaa.

– Mutta me halusimme asioiden kattavaa läpikäyntiä itse ja varmistua että tuote täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset.  Jari Kulmala täydentää.

Tämän suuruisessa projektissa on lukuisia eri toimijoita mukana, jolloin yhteistyön ja avoimen keskustelun merkitys korostuu. Ekomuovi paitsi teki lopulliset suunnitelmat, myös asensi mm. annostelukoneikon paikoilleen ja teki tarvittavat kytkentäpisteet lopuille elementeille. Näin puuttuvat elementit, joita ei Ekomuovin tiloissa asennettu, oli helppo kytkeä paikoilleen, kun annosteluasema toimitettiin loppuasiakkaalle.

-Materiaalien tilausten aikataulutus onnistui hyvin suunnitteluvaiheen venymisestä huolimatta, ja projektin tuotanto eteni suunnitellusti, Kimmo Mantila toteaa.

– Meihin pidettiin projektin aikana säännöllisesti yhteyttä, mistä johtuen ei ollut epäselvyyttä missä mennään, Jari Kulmala täydentää.

Tulevaisuutta katsomme toiveikkaina ja luottavaisina

Vuosi sitten Ekomuovi Oy:n toimitusjohtaja Tero Tupakka kertoi pk-yritysbarometrin julkistamisen yhteydessä, miten Ekomuovi luovii koronan keskellä.

Nyt vuotta myöhemmin Tero kertoi miten kulunut vuosi on mennyt ja millaisena hän näkee tulevaisuuden muovialan pk-yritykselle.

Lue Teron haastattelu Päijät-Hämeen Yrittäjien sivuilta
https://lnkd.in/d5RnJh6r

Miikka Juvenin vastuulle projektien hallinta

Ekomuovin osaava joukko sai elokuun alussa toivottua vahvistusta, kun materiaalitekniikan insinööri Miikka Juven otti projektien hallinnan vastuulleen.

– Työskentelin muovituotteiden valmistuksessa opiskelujen ajan, joten muovi materiaalina on minulle tuttua muutenkin kuin teoriassa.

Valmistuslinjalla työskentely opetti paljon materiaalin käyttäytymisestä ja sen työstämisestä, Miikka valoittaa työhistoriaansa muovin parissa.

– Valmistumisen jälkeen siirryin laatupäällikön tehtävään, jossa vastasin muovituotteiden laadusta edellisten kolmen vuoden ajan ennen Ekomuoville tuloani, Miikka jatkaa.

Työskentelyä Ekomuovilla projektien parissa Miikka odottaa innolla.
– Uskon, että osaamisellani pystyn parantamaan tarjoamiamme projektikokonaisuuksia niin sisäisesti kuin asiakkaan näkökulmasta. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parempaa laatua ja varmuutta, Miikka avaa ajatuksiaan tulevaisuudesta Ekomuovilla.

Euroopan aluekehitysrahasto myönsi Ekomuoville hankerahoitusta yritystoiminnan kehittämiseksi. Rahoitus myönnettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.