Ajankohtaista Ekomuovilta

Lujatalo hyötyi laajasta toimituskokonaisuudesta

Lujatalo tarjoaa perinteisen rakentamisen lisäksi myös laadukasta kokonais- sekä osaurakointia niin puhdasvesi- kuin jätevesipuolen vedenkäsittelylaitoksiin. Paroisten jätevedenpuhdistamolla Lujatalo toimii pääurakoitsijana puhdistamon laajennus- ja saneerausurakassa.  

Lipeäasema on osa laajennus- ja saneerausprojektia. Olemassa olevassa prosessissa on oma jäteveden pH säätöprosessinsa, mutta lipeä tulee jatkossa toimimaan laitoksen varajärjestelmänä pH-säätöä varten ja näin takaamaan jätevedenpuhdistus prosessin häiriöttömän toiminnan.

– Ekomuovi oli minulle tuttu aiempien kontaktien kautta. Olen aiemmin mieltänyt Ekomuovin enemmän vedenkäsittelypuolen toimijaksi, ja tämän projektin myötä yllättynyt, että pystyvät toteuttamaan tällaisiakin kokonaisuuksia, Tuotantojohtaja Jari Kulmala Lujatalolta kertoo.

Projektin tarjouspyyntövaiheessa loppuasiakkaan reunaehdot määrittivät projektin toteutusta.
Tarjouspyyntö sisälsi mm. laitteistojen teknisiä erittelyitä, säiliön materiaalivaatimukset sekä säiliön pääpiirrokset mittoineen.

– Saatujen tarjousten perusteella Ekomuovi pystyi tarjoamaan laajimman kokonaisuuden. Neuvotteluvaiheessa Ekomuovin puolesta löytyi sopivasti joustavuutta ja laitteet pystyttiin sovittamaan tilaajan antamiin reunaehtoihin, projektipäällikkö Kimmo Mantila Lujatalolta kertoo.

Lipeän annosteluasema koostuu lipeävarastosta ja annostelupumpputilasta. Ekomuovi teki saatujen teknisen dokumentaation perusteella toteutussuunnitelmat.

– Ekomuovin suunnittelija teki asemasta 3D-piirrokset, mikä helpotti muiden elementtien suunnittelua. Esimerkiksi rajalliseen tilaan saatiin tilattua juuri oikeankokoinen sähkökaappi, Kimmo Mantila kertoo.

– Suunnitteluvaiheessa oli ennakoitua enemmän läpikäytävää ja muutoksia, mistä johtuen se vei alkuperäistä aikataulua enemmän aikaa, Kimmo jatkaa.

– Mutta me halusimme asioiden kattavaa läpikäyntiä itse ja varmistua että tuote täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset.  Jari Kulmala täydentää.

Tämän suuruisessa projektissa on lukuisia eri toimijoita mukana, jolloin yhteistyön ja avoimen keskustelun merkitys korostuu. Ekomuovi paitsi teki lopulliset suunnitelmat, myös asensi mm. annostelukoneikon paikoilleen ja teki tarvittavat kytkentäpisteet lopuille elementeille. Näin puuttuvat elementit, joita ei Ekomuovin tiloissa asennettu, oli helppo kytkeä paikoilleen, kun annosteluasema toimitettiin loppuasiakkaalle.

-Materiaalien tilausten aikataulutus onnistui hyvin suunnitteluvaiheen venymisestä huolimatta, ja projektin tuotanto eteni suunnitellusti, Kimmo Mantila toteaa.

– Meihin pidettiin projektin aikana säännöllisesti yhteyttä, mistä johtuen ei ollut epäselvyyttä missä mennään, Jari Kulmala täydentää.

”Tulevaisuutta katsomme erittäin toiveikkaina ja luottavaisina”.
Vuosi sitten Ekomuovi Oy:n toimitusjohtaja Tero Tupakka kertoi pk-yritysbarometrin julkistamisen yhteydessä, miten Ekomuovi luovii koronan keskellä.
Nyt vuotta myöhemmin Tero kertoi miten kulunut vuosi on mennyt ja millaisena hän näkee tulevaisuuden muovialan pk-yritykselle.

Lue Teron haastattelu Päijät-Hämeen Yrittäjien sivuilta
https://lnkd.in/d5RnJh6r

Ekomuovin osaava joukko sai elokuun alussa toivottua vahvistusta, kun materiaalitekniikan insinööri Miikka Juven otti projektien hallinnan vastuulleen.

– Työskentelin muovituotteiden valmistuksessa opiskelujen ajan, joten muovi materiaalina on minulle tuttua muutenkin kuin teoriassa. Valmistuslinjalla työskentely opetti paljon materiaalin käyttäytymisestä ja sen työstämisestä, Miikka valoittaa työhistoriaansa muovin parissa.
– Valmistumisen jälkeen siirryin laatupäällikön tehtävään, jossa vastasin muovituotteiden laadusta edellisten kolmen vuoden ajan ennen Ekomuoville tuloani, Miikka jatkaa.

Työskentelyä Ekomuovilla projektien parissa Miikka odottaa innolla.
– Uskon, että osaamisellani pystyn parantamaan tarjoamiamme projektikokonaisuuksia niin sisäisesti kuin asiakkaan näkökulmasta. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parempaa laatua ja varmuutta, Miikka avaa ajatuksiaan tulevaisuudesta Ekomuovilla.

Ratkaisumyynnissä emme myy vain tuotetta vaan haluamme toiminnallamme ja tuotteillamme toimia asiakkaidemme parhaaksi. Toimitusjohtajamme Tero Tupakka oli LUT:in haastateltavana ratkaisumyynnistä nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää aiheesta
https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/myyko-hyva-tuote-itse-itsensa-b2b-ratkaisumyynnissa-tarvitaan-edelleen-asiantuntevaa-myyjaa