Referenssit

Kymen Vesi Oy / Kokonaistoimitus

Kun rakennusvaiheessa asennettu säiliö tulee tiensä päähän, on uuden asentaminen vaativaa puuhaa.

Kun tarkastuksen yhteydessä vuonna 2018 vanhalle säiliölle annettiin maksimissaan viisi vuotta käyttöikää, aloitettiin uuden hypokloriittisäiliön hankinnan suunnittelu Kymenlaakson Vedellä. Tarjouspyyntö tarkkoine spekseineen toimitettiin hankintalain mukaisesti toimittajille Sokopron kautta. Tarjouksessa projektin toteuttajaksi haluttiin toimija, joka pystyy toteuttamaan projektin kokonaistoimituksena. Tarjoajien joukosta toimittajaksi valikoitui Ekomuovi Oy.

– Ekomuovi oli meille ennestään tuntematon, mutta Ekomuovin emoyhtiö HyXo oli tuttu. Samoin kaupassa meillä Ekomuovissa yhteyshenkilönä toiminut Marko Tuominen oli tuttu jo HyXon ajoilta saakka, käyttömestari Jukka Pesu Kymen Vesi Oy:stä kertoo.

Vanha säiliö oli rakennettu aikoinaan paikan päällä osista, mutta uusi säiliö suunniteltiin kokonaiseksi.

– Ekomuovin miehet tulivat paikanpäälle käymään ja sen pohjalta suunniteltiin sekä vanhan säiliön purku että uuden asennuksen vaatimat seinien purut. Saimme tarkat suunnitelmat miten työt tehdään, Pesu kertoo projektista.

– Vanhan säiliön hävittäminen – sen pilkkominen ja kuljettaminen asianmukaisesti hävitykseen Ekomuovin toimesta oli kyllä hyvä juttu. Tämä vähensi huomattavasti meidän huoltamme, Pesu jatkaa.

Itse 10 m³ hypokloriittisäiliö saapui paikalle kokonaisena Ekomuovin tehtaalta Hollolasta, ja se asennettiin suunnitellusti paikoilleen. Tämän jälkeen seinät rakennettiin sovitusti paikoilleen ja toiminta laitoksessa pääsi normalisoitumaan.

Koska tämän tyyppisten säiliöiden käyttöikä on kymmeniä vuosia, on Kymen Vedellä edessä monta huoletonta vuotta ennen seuraavaa säiliön vaihtoa.

– Olemme kyllä tyytyväisiä Ekomuovilta saamaamme palveluun ja projektin sujumiseen, Pesu päättää.