Etusivu / Ekomuovi: Lujatalo hyötyi toimituskokonaisuudesta 

Ekomuovi: Lujatalo hyötyi toimituskokonaisuudesta 

/  Ekomuovi

Lujatalo tarjoaa perinteisen rakentamisen lisäksi myös laadukasta kokonais- sekä osaurakointia niin puhdasvesi- kuin jätevesipuolen vedenkäsittelylaitoksiin. Paroisten jätevedenpuhdistamolla Lujatalo toimii pääurakoitsijana puhdistamon laajennus- ja saneerausurakassa. Ekomuovi suunnitteli ja toteutti Lujatalolle lipeän annosteluasemakokonaisuuden.

Lipeäasema on osa laajennus- ja saneerausprojektia. Olemassa olevassa prosessissa on oma jäteveden pH-säätöprosessinsa, mutta lipeä tulee jatkossa toimimaan laitoksen varajärjestelmänä pH-säätöä varten ja näin takaamaan jätevedenpuhdistus prosessin häiriöttömän toiminnan. 

“Ekomuovi oli minulle tuttu aiempien kontaktien kautta. Olen aiemmin mieltänyt Ekomuovin enemmän vedenkäsittelypuolen toimijaksi, ja tämän projektin myötä yllättynyt, että pystyvät toteuttamaan tällaisiakin kokonaisuuksia”, tuotantojohtaja Jari Kulmala Lujatalolta kertoo. 

Projektin tarjouspyyntövaiheessa loppuasiakkaan reunaehdot määrittivät projektin toteutusta. 

Tarjouspyyntö sisälsi mm. laitteistojen teknisiä erittelyitä, säiliön materiaalivaatimukset sekä säiliön pääpiirrokset mittoineen. 

”Saatujen tarjousten perusteella Ekomuovi pystyi tarjoamaan laajimman kokonaisuuden. Neuvotteluvaiheessa Ekomuovin puolesta löytyi sopivasti joustavuutta ja laitteet pystyttiin sovittamaan tilaajan antamiin reunaehtoihin”, projektipäällikkö Kimmo Mantila Lujatalolta kertoo. 

Lipeän annosteluasema koostuu lipeävarastosta ja annostelupumpputilasta. Ekomuovi teki saatujen teknisen dokumentaation perusteella toteutussuunnitelmat. 

“Ekomuovin suunnittelija teki asemasta 3D-piirrokset, mikä helpotti muiden elementtien suunnittelua. Esimerkiksi rajalliseen tilaan saatiin tilattua juuri oikeankokoinen sähkökaappi”, Mantila kertoo. 

“Suunnitteluvaiheessa oli ennakoitua enemmän läpikäytävää ja muutoksia, mistä johtuen se vei alkuperäistä aikataulua enemmän aikaa”, Mantila jatkaa. 

“Mutta me halusimme asioiden kattavaa läpikäyntiä itse ja varmistua että tuote täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset”, Jari Kulmala täydentää. 

Tämän suuruisessa projektissa on lukuisia eri toimijoita mukana, jolloin yhteistyön ja avoimen keskustelun merkitys korostuu. Ekomuovi paitsi teki lopulliset suunnitelmat, myös asensi mm. annostelukoneikon paikoilleen ja teki tarvittavat kytkentäpisteet lopuille elementeille. Näin puuttuvat elementit, joita ei Ekomuovin tiloissa asennettu, oli helppo kytkeä paikoilleen, kun annosteluasema toimitettiin loppuasiakkaalle. 

“Materiaalien tilausten aikataulutus onnistui hyvin suunnitteluvaiheen venymisestä huolimatta, ja projektin tuotanto eteni suunnitellusti”, Mantila toteaa. 

“Meihin pidettiin projektin aikana säännöllisesti yhteyttä, mistä johtuen ei ollut epäselvyyttä missä mennään”, Kulmala täydentää.