Etusivu / Ekomuovin tuotantoprosessissa huomioidaan ympäristö 

Ekomuovin tuotantoprosessissa huomioidaan ympäristö 

Pienten valmistavan tason yritysten arjessa ympäristön tilaan vaikuttavat teot eivät välttämättä ole vielä jokapäiväisessä pohdinnassa. Me Ekomuovissa olemme kuitenkin halunneet ottaa ympäristövastuullisuuden osaksi toimintamalliamme. Pienin arjenteoin ja isoin linjauksin on mahdollisuus kehittää toimintaa vastuullisemmaksi liiketoiminnan kasvaessa. 

Vaikka muovi raaka-aineena koetaan ympäristöä kuormittavaksi, on se oikein käytettynä monesti hyvä valinta. Muovi on kevyttä ja helppo muotoilla lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Muovit mahdollistavat esimerkiksi puhtaan veden kuljettamisen, elintarvikkeiden hygieenisyyden ja modernit lääketieteelliset innovaatiot.  

Lisäksi muovituotteiden käyttöikä on pitkä, sillä materiaalina se ei kärsi samanlaisesta käytönaikaisesta vaurioitumisesta kuin esimerkiksi metallit. 

Ekomuovi valmistaa erilaisista muovimateriaaleista asiakkaan toiveiden mukaisia lopputuotteita toimitiloissaan Hollolassa. Tilaukset ja valmistuserien koot vaihtelevat. Koska tuotannossa rakennettavat tuotteet poikkeavat lähes aina toisistaan jollain tavoin, on tuotannonsuunnittelulla iso rooli kustannusten ja materiaalihävikin syntymisessä. 

Ekomuovilla jo tuotannon suunnittelussa otetaan huomioon materiaalihävikin minimoiminen. Osien mitoittamisella ja rakenteiden hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa paljon syntyvän hävikin määrään. Oma suunnittelu takaa joustavuutta myös tuotantoprosessiin sillä, tuotteiden siirtyminen suunnittelupöydältä tuotantoon voi kiiretilanteessa tapahtua jopa tunneissa. Kaikki Ekomuovin tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan samassa paikassa, mikä tekee toiminnasta ketterää.  

Muovit voi kierrättää useita kertoja 

Muovit on mahdollista kierrättää ja käyttää uudestaan useita kertoja. Muovien kierrätys ja hyötykäyttö onkin yleistynyt suurin askelin. Kierrättäminen on osa myös Ekomuovin toimintatapaa. 

– Lopputuotteiden rakentamisessa meillä syntyy ns. hukkapaloja levyleikkauksen yhteydessä. Näitä paloja pystytään suoraan hyödyntämään pienempien elementtien raaka-aineena. Tämän lisäksi tuotteista syntyy ns. muovipurua, kun osia istutetaan toisiinsa ja niitä höylätään sopiviksi. Kaikki tämä muoviaines kerätään talteen lajiteltuna muovityypeittäin, Ekomuovin toimitusjohtaja Tero Tupakka kertoo. 

Tuotteiden valmistuksessa syntyvää PP- ja PEH-muoviaineista toimitetaan uudelleen jalostukseen vuositasolla 5 000–10 000 kg. Jokainen uusiokäyttöön päätynyt raaka-aine-erä, paitsi vähentää uuden materiaalien tuotantopainetta myös poistaa kyseisn aineksen kuormittamasta ympäristöä. 

On tärkeää, ettei tuotannossamme syntyvä muovipuru päädy kuormittamaan ympäristöä jätteenä, vaan se hyödynnetään uudelleen. Uusiokäytetty muovimateriaali ei eroa laadullisesti uudesta materiaalista.

Tero Tupakka

Ekomuovin tuotantotiloissa on muovijätteiden lajittelua varten monenlaisia säiliöitä. Näin kaikelle löytyy helposti oikea säiliö, eikä sekajätteeseen päädy mitään kierrätyskelpoista. Säiliöt viedään täyttymisen jälkeen kootusti eteenpäin kierrätettäväksi. 

Toisinaan työmailla törmätään vanhojen rakenteiden ja säiliöiden purkuun. Näiden töiden yhteydessä lajittelun tärkeys korostuu, sillä valitettavasti joskus joukossa on myös sellaisia materiaaleja, jotka eivät enää ole uudelleen käytettävissä. Tarkalla lajittelulla uudelleenkäytettävien aineksien määrää saadaan oleellisesti pienennettyä.